Tag: เมืองพิจิตร

 • ย่านเก่าวังกรด

  ย่านเก่าวังกรด สัมผัสเสน่ห์ตลาดชุมชนเก่าสมัย รัชกาลที่ 5

  ย่านเก่าวังกรด สัมผัสเสน่ห์ตลาดชุมชนเก่าสมัย รัชกาลที่ 5 

  เมื่อมาเยือนดินแดนถิ่นชาละวัน เมืองพิจิตรแล้ว อย่าลืมหาเวลาไปสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หนึ่งในย่านการค้าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร นั่นคือ ย่านเก่าวังกรด ที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้ แต่เดิมบริเวณชุมชนวังกรดมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

  และตลาดวังกรด กลายเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น มีร้านค้า ขายสินค้ามากมาย แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ตลาดวังกรดถูกโจมตีด้วยระเบิด จึงต้องเลิกกิจการไป ต่อมาเมื่อสงครามสงบหน่วยงานต่าง ๆ จึงกลับมารื้อฟื้นนำความเจริญกลับมาสู่ตลาดวังกรดอีกครั้ง

  ขอบคุณที่มา : sanook